JUDr. Peter Kvietok

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 471 pojednávaní a 517 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Revúca, evidujeme 727 pojednávaní a 1 034 rozhodnutí.
  Poznámka: od 1. decembra 2014 do 31. decembra 2014 je dočasne pridelený na KS v Banskej Bystrici.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 13 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 642 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 193 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 82,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 34
 • Počet potvrdených odvolaní – 28

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 391 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 459 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 439 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 80,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 169,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 331 – 345. mieste. Za kvalitu získal 13,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 8,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudcia vykonával funkciu podpredsedu súdu. V období od 20. 2. 2013 do 14. 4. 2013 zastupoval funkciu predsedu okresného súdu v rozsahu jeho práv a povinností.
 • 2013 – 5 dní – účasť na pracovných stretnutiach, 8 dní – účasť na vzdelávacíh podujatiach
 • 2012 – Sudca vykonáva funkciu podpredsedu súdu. Sudcovi v sledovanom období nebol znížený nápad.
 • 2012 – 5 dní– účasť na pracovných poradách 5 dní – účasť na seminároch organizovaných Justičnou akadémiou SR
 • 2011 – Sudca vykonáva funkciu podpredsedu súdu, z toho dôvodu má zohľadnený počet prideľovaných vecí.; 2012 – Sudca vykonáva funkciu podpredsedu súdu. Sudcovi v sledovanom období nebol znížený nápad.; 2013 – Sudcia vykonával funkciu podpredsedu súdu. V období od 20. 2. 2013 do 14. 4. 2013 zastupoval funkciu predsedu okresného súdu v rozsahu jeho práv a povinností.
 • 2011 – Sudca vykonáva funkciu podpredsedu súdu, z toho dôvodu má zohľadnený počet prideľovaných vecí.
 • 2011 – 23. 05. 2011 – Seminár: "Technika civilného pojednávania a rozbor procesných modelových situácií pre funkčne mladých sudcov", Justičná akadémia v Pezinku 24. 10. 2011 – Seminár: "Aktuálne problémy v dedičskom konaní, vlastnícke právo" , Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici 14. 11. 2011 – Seminár: " Poistné zmluvy v praxi", Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici; 2012 – 5 dní– účasť na pracovných poradách 5 dní – účasť na seminároch organizovaných Justičnou akadémiou SR; 2013 – 5 dní – účasť na pracovných stretnutiach, 8 dní – účasť na vzdelávacíh podujatiach
 • 2011 – 23. 05. 2011 – Seminár: "Technika civilného pojednávania a rozbor procesných modelových situácií pre funkčne mladých sudcov", Justičná akadémia v Pezinku 24. 10. 2011 – Seminár: "Aktuálne problémy v dedičskom konaní, vlastnícke právo" , Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici 14. 11. 2011 – Seminár: " Poistné zmluvy v praxi", Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vlastnícke právo k hnuteľným veciam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, vysporiadanie zaniknutého BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 8 487,50 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4187,94 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3 941,51 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochranu osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprave styku a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava práv a povinností k… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4 074,47 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie výživného na dospelé… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 30.000,00 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.