JUDr. Peter Kvietok

 1. Active judge at the court Krajský súd Banská Bystrica, we register 604 hearings and 668 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Revúca, we register 727 hearings and 1,035 judgements.
  Note: od 1. decembra 2014 do 31. decembra 2014 je dočasne pridelený na KS v Banskej Bystrici.
 1. The judge has been nominated to function for more than 13 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 642 days and on average was assigned 193 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 82,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 34
 • Number of confirmed judgements – 28

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 391 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 459 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 439 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 80,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 169,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 331 – 345. mieste. Za kvalitu získal 13,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 8,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Sudcia vykonával funkciu podpredsedu súdu. V období od 20. 2. 2013 do 14. 4. 2013 zastupoval funkciu predsedu okresného súdu v rozsahu jeho práv a povinností.
 • 2013 – 5 dní – účasť na pracovných stretnutiach, 8 dní – účasť na vzdelávacíh podujatiach
 • 2012 – Sudca vykonáva funkciu podpredsedu súdu. Sudcovi v sledovanom období nebol znížený nápad.
 • 2012 – 5 dní– účasť na pracovných poradách 5 dní – účasť na seminároch organizovaných Justičnou akadémiou SR
 • 2011 – Sudca vykonáva funkciu podpredsedu súdu, z toho dôvodu má zohľadnený počet prideľovaných vecí.; 2012 – Sudca vykonáva funkciu podpredsedu súdu. Sudcovi v sledovanom období nebol znížený nápad.; 2013 – Sudcia vykonával funkciu podpredsedu súdu. V období od 20. 2. 2013 do 14. 4. 2013 zastupoval funkciu predsedu okresného súdu v rozsahu jeho práv a povinností.
 • 2011 – Sudca vykonáva funkciu podpredsedu súdu, z toho dôvodu má zohľadnený počet prideľovaných vecí.
 • 2011 – 23. 05. 2011 – Seminár: "Technika civilného pojednávania a rozbor procesných modelových situácií pre funkčne mladých sudcov", Justičná akadémia v Pezinku 24. 10. 2011 – Seminár: "Aktuálne problémy v dedičskom konaní, vlastnícke právo" , Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici 14. 11. 2011 – Seminár: " Poistné zmluvy v praxi", Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici; 2012 – 5 dní– účasť na pracovných poradách 5 dní – účasť na seminároch organizovaných Justičnou akadémiou SR; 2013 – 5 dní – účasť na pracovných stretnutiach, 8 dní – účasť na vzdelávacíh podujatiach
 • 2011 – 23. 05. 2011 – Seminár: "Technika civilného pojednávania a rozbor procesných modelových situácií pre funkčne mladých sudcov", Justičná akadémia v Pezinku 24. 10. 2011 – Seminár: "Aktuálne problémy v dedičskom konaní, vlastnícke právo" , Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici 14. 11. 2011 – Seminár: " Poistné zmluvy v praxi", Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici

Published judgements

 1. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, P194/1 a iné Hearing will be held on

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Z189/1,2 Hearing will be held on

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, P194/1 a iné Hearing will be held on

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Z208/1,3 Hearing will be held on

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Z189/1,2 Hearing will be held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, p360/1,2 Hearing will be held on

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Z20, 221/1,3 Hearing will be held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, p207/1,3 Hearing will be held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P207/1,3 a iné Hearing will be held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, OZZ172/1,2 a iné Hearing was held on

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, OZZ172/1,2 a iné Hearing was held on

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, T9/2, 219/1,2 Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 16.033,60 € s… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 24 298 795,15 Eur s prísl. -… Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, z277/1,4 Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, uplatnenie predkupného práva… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 5 000 Eur s prísl. Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, vypratanie nehnuteľnosti Hearing was held on

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, p207/1,3 Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.