JUDr. Danka Lauková

 1. Active judge at the court Okresný súd Prievidza, we register 3,562 hearings and 2,955 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 26 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1498 days in the period and was assigned on average 53 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 33 from 40 possible points and ranked on 7 – 12. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 15 out of 15 points
 • Effectivity – 18 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 91.5% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 129
 • Number of Affirmed Decisions – 118

An appeal against the judge's judgements is filed in 5% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 0.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 151.5 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 93 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 45 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 48.4% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 186.7% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1070 days in the period and was assigned on average 46 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 29 from 40 possible points and ranked on 74 – 90. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 15 out of 15 points
 • Effectivity – 14 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 92.9% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 85
 • Number of Affirmed Decisions – 79

An appeal against the judge's judgements is filed in 4.4% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 0.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 288 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 438 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 202 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 46.1% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 106.5% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 644 days and on average was assigned 190 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 90,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 33
 • Number of confirmed judgements – 30

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 290 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 307 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 204 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 58,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 97,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 164 – 177. mieste. Za kvalitu získal 14,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 10,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 1. Seminár "Určovacie žaloby", Pezinok, 11.4.2013 2. Seminár "Ochrana spotrebiteľa s osobným akcentom na rozhodcovské konanie", Pezinok, 24.4.2013 3. Celokrajské školenie sudcov z obvodu KS TN, 3.–4.10.2013, Omšenie – všetko v postavení poslucháča
 • 2012 – 1. Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov–1.časť – JA SR Pezinok – 03.04.2012 2. Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster – DP JA SR Omšenie – 18.06.–19.6.2012 3. Školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku – IV MS SR v Omšení – 25.09.2012 4. Najnovšia judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civilný úsek – JA SR Pezinok – 06.11.2012 5. I.Určenie medzinárodne príslušného súdu podľa nariadenia Brusel I (44/2001), II. Určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky podľa nariadenia Rím I a Rím II. – DP JA SR v Omšení – 21.11.–23.11.2012 6. Vyhľadávanie, výklad a aplikácia práva EÚ – DP JA SR v Omšení – 10.12.2012 všetko v postavení poslucháča
 • 2011 – –Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi – JA SR Omšenie, 07.09.2011; Školenie sudcov z obvodu KS Trenčín z obč.–právneho a obchodného úseku – IV MS SR Omšenie, 11.10.–12.10.2011; t.j. tri pracovné dni v pozícii poslucháča ; 2012 – 1. Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov–1.časť – JA SR Pezinok – 03.04.2012 2. Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster – DP JA SR Omšenie – 18.06.–19.6.2012 3. Školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku – IV MS SR v Omšení – 25.09.2012 4. Najnovšia judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civilný úsek – JA SR Pezinok – 06.11.2012 5. I.Určenie medzinárodne príslušného súdu podľa nariadenia Brusel I (44/2001), II. Určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky podľa nariadenia Rím I a Rím II. – DP JA SR v Omšení – 21.11.–23.11.2012 6. Vyhľadávanie, výklad a aplikácia práva EÚ – DP JA SR v Omšení – 10.12.2012 všetko v postavení poslucháča; 2013 – 1. Seminár "Určovacie žaloby", Pezinok, 11.4.2013 2. Seminár "Ochrana spotrebiteľa s osobným akcentom na rozhodcovské konanie", Pezinok, 24.4.2013 3. Celokrajské školenie sudcov z obvodu KS TN, 3.–4.10.2013, Omšenie – všetko v postavení poslucháča
 • 2011 – –Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi – JA SR Omšenie, 07.09.2011; Školenie sudcov z obvodu KS Trenčín z obč.–právneho a obchodného úseku – IV MS SR Omšenie, 11.10.–12.10.2011; t.j. tri pracovné dni v pozícii poslucháča

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, neúčinnosť právneho… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6.654,03 Eur s… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vysporiadanie… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyhlásenie za mŕtveho Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 113,50 Eur s… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného na… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na výkon rozhodnutia Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 590,- eur s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozhodnutie súdu pri nezhode… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3.000 eur s prísl. Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do osobnej… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 72,68 Eur s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do náhradnej osobnej… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do náhradnej osobnej… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6.654,03 Eur s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.