JUDr. David Lindtner

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Bratislava III, evidujeme 869 pojednávaní a 981 rozhodnutí.
  Poznámka: - od 1. novembra 2019 má podľa § 24 ods. 5 zák. č. 385/2000 Z. z. prerušený výkon funkcie sudcu.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Pezinok, evidujeme 580 pojednávaní a 15 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 14 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1556 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 168 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 22 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 285 – 316. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 17.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 58,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 148
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 86

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 38,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 24 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 9 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 37,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 114,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1144 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 147 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 22.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 324 – 344. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 19.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 51% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 100
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 51

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 3,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 91 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 143 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 75 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 52,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 123,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 695 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 128 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 10,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 29
 • Počet potvrdených odvolaní – 3

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 116 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 88 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 94 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 70,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 109,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 501 – 508. mieste. Za kvalitu získal 4 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – v r. 2013 – vykonával funkciu predsedu sudcovskej rady, nápad nebol znížený
 • 2013 – seminár – 16.–17.05.2013
 • 2012 – v. r.2012 – vykonával funkciu predsedu sudcovskej rady, nápad nebol znížený; 2013 – v r. 2013 – vykonával funkciu predsedu sudcovskej rady, nápad nebol znížený
 • 2012 – v. r.2012 – vykonával funkciu predsedu sudcovskej rady, nápad nebol znížený
 • 2012 – seminár – 21. – 22.06.2012; 2013 – seminár – 16.–17.05.2013
 • 2012 – seminár – 21. – 22.06.2012

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 207 Tr. zákona Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. David Lindtner
  Obžalovaný – O. W.
 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. David Lindtner
  Obžalovaný – H. D.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 207 tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. David Lindtner
  Obžalovaný – S. V.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 214 tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. David Lindtner
  Obžalovaný – U. C.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. David Lindtner
  Obžalovaný – Y. O.
 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 171 tr.zákona Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. David Lindtner
  Obžalovaný – B. E.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Iné Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. David Lindtner
  Obžalovaný – W. L.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 172 tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. David Lindtner
  Obžalovaný – N. U.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. David Lindtner
  Obžalovaný – L. T.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Iné Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava III
  Sudca – JUDr. David Lindtner
  Obžalovaný – S. R.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.