JUDr. Anna Lisá

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Humenné, evidujeme 4 018 pojednávaní a 3 406 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1500 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 19 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 22 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 285 – 316. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 65,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 371
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 244

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 13,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,7%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 405,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 170 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 139 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 81,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 231,8% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1083 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 22 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 13 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 668 – 676. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 1.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 11.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 45,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 199
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 91

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,1%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 339 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 612 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 275 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 44,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 89,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 646 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 188 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 26,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 126
 • Počet potvrdených odvolaní – 33

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 8,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 256 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 278 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 97 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 32,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 92,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 14,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 636 – 644. mieste. Za kvalitu získal 0,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 14 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – odborný seminár 1 deň
 • 2011 – Odborný seminár 24.11.2011 Prešov 1 deň; 2012 – odborný seminár 1 deň
 • 2011 – Odborný seminár 24.11.2011 Prešov 1 deň

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh o vyslovenie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 2.117,70… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie hranice a iné Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu mzdy Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3338,66 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3 200.- Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 98 632,09 CZK s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 390 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie práva spoločného… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, obnova konania 15Csp/226/2017 Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM po rozvode… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3678.34 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 849,71 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3338,66 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody vo výške… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, obnova konania 15Csp/226/2017 Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.