JUDr. Marcela Malatká

 1. Active judge at the court Krajský súd Žilina, we register 153 hearings and 34 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Žilina, we register 1,353 hearings and 332 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 15 years.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 2

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1325 days in the period and was assigned on average 103 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 20 from 40 possible points and ranked on 389 – 410. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 12.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 69.6% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 102
 • Number of Affirmed Decisions – 71

An appeal against the judge's judgements is filed in 4.8% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 1.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 301.7 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 62 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 32 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 51.6% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 115.4% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 2

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1057 days in the period and was assigned on average 76 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 26 from 40 possible points and ranked on 168 – 193. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 18.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 66.7% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 78
 • Number of Affirmed Decisions – 52

An appeal against the judge's judgements is filed in 4.4% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 99 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 85 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 48 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 56.5% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 118.5% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 634 days and on average was assigned 92 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 75% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 20
 • Number of confirmed judgements – 15

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 126 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 85 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 47 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 52,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 110,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 30,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 30 – 32. mieste. Za kvalitu získal 13,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 17 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – právny styk s cudzinou, zásada špeciality, celokrajové školenie sudcov trestného úseku
 • 2012 – nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2012 – nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2012 – 3 dni – ESĽP – judikatúra, kriminalita mládeže – trestná činnosť mládeže, trestné činy proti zdraviu a proti slobode, Judikatúra ESĽP a jej dôsledky,
 • 2011 – 2; 2012 – 3 dni – ESĽP – judikatúra, kriminalita mládeže – trestná činnosť mládeže, trestné činy proti zdraviu a proti slobode, Judikatúra ESĽP a jej dôsledky, ; 2013 – právny styk s cudzinou, zásada špeciality, celokrajové školenie sudcov trestného úseku
 • 2011 – 2

Published judgements

 1. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Ostatné
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obzvl. závažný zločin… Hearing will be held on

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin krádeže § 212… Hearing will be held on

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin podľa § 21 ods.… Hearing will be held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin podľa § 157/1,2a)… Hearing will be held on

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin podľa § 207 ods.… Hearing will be held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin podľa § 276 ods.… Hearing will be held on

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin podľa § 157 ods. 1… Hearing will be held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin usmrtenia - § 149… Hearing will be held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin podľa § 212 ods. 1… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin podľa § 289/1 TZ Hearing was held on

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin podľa § 149 ods. 4… Hearing was held on

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin podľa § 289 ods. 3… Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, návrh na vykonanie EZR -… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, obzvl. závažný zločin podľa §… Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, návrh na vykonanie EZR -… Hearing was held on

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin podľa § 212 ods. 1… Hearing was held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, pokrač. prečin podvodu… Hearing was held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin podľa § 207 ods.… Hearing was held on

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin podľa § 289 ods. 2… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.