JUDr. Marcela Malatká

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Žilina, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 8 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 1 353 pojednávaní a 334 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 13 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu SR voči sudcovi:

 • vydané – 2
 • prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1325 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 103 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 20 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 389 – 410 mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 12.5 z 25 bodov

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 69,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 102
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 71

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,4%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 301,7 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 62 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 32 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 51,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 115,4% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu SR voči sudcovi:

 • vydané – 2
 • prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1057 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 76 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 26 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 168. – 193. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 18.5 z 25 bodov

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 66,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 78
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 52

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 99 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 85 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 48 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 56,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 118,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 634 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 92 prípadov v hlavných agendách.

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 75% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 20
 • Počet potvrdených odvolaní – 15

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 126 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 85 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 47 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 52,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 110,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 30,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 30. – 32. mieste. Za kvalitu získal 13,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 17 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – právny styk s cudzinou, zásada špeciality, celokrajové školenie sudcov trestného úseku
 • 2012 – nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2012 – nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2012 – 3 dni – ESĽP – judikatúra, kriminalita mládeže – trestná činnosť mládeže, trestné činy proti zdraviu a proti slobode, Judikatúra ESĽP a jej dôsledky,
 • 2011 – 2; 2012 – 3 dni – ESĽP – judikatúra, kriminalita mládeže – trestná činnosť mládeže, trestné činy proti zdraviu a proti slobode, Judikatúra ESĽP a jej dôsledky, ; 2013 – právny styk s cudzinou, zásada špeciality, celokrajové školenie sudcov trestného úseku
 • 2011 – 2

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rodina a mládež
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Život a zdravie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zhabanie veci Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marcela Malatká
  Obžalovaný – Rastislav Kelíšek
 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin ohrozenia pod vplyvom… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marcela Malatká
  Obžalovaný – Peter Gerhardt
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin zanedbania povinnej… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marcela Malatká
  Obžalovaný – Róbert Švík
 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin krádeže § 212 ods. 2 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marcela Malatká
  Obžalovaný – Alena Repáčová
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marcela Malatká
  Obžalovaný – Martin Kordiš
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marcela Malatká
  Obžalovaný – Viliam Santa
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, prečin krádeže § 212 ods. 2 písm. f/ Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marcela Malatká
  Obžalovaný – Alena Repáčová
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin zanedbania povinnej výživy §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marcela Malatká
  Obžalovaný – Martin Orolím
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, pokr. prečin nebezpečného vyhrážania §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marcela Malatká
  Obžalovaný – Peter Bačinský
Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.