JUDr. Renáta Mihalíková

 1. Active chairman at the court Okresný súd Topoľčany, we register 1,724 hearings and 842 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Piešťany, we register 1,461 hearings and 1,442 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 11 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 5
 • Delays prior to case assignment – 5

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1414 days in the period and was assigned on average 49 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 22 from 40 possible points and ranked on 285 – 316. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 14.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 66% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 215
 • Number of Affirmed Decisions – 142

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.4% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 193.4 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 98 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 35 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 35.7% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 105.1% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 5
 • Delays prior to case assignment – 5

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 979 days in the period and was assigned on average 37 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 20 from 40 possible points and ranked on 444 – 466. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 14 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 59.7% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 149
 • Number of Affirmed Decisions – 89

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.4% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 381 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 387 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 310 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 80.1% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 219.5% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 5 and delays prior to case assignment 5.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 625 days and on average was assigned 241 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 60% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 95
 • Number of confirmed judgements – 57

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 686 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 637 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 429 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 62,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 89,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 9,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 718. mieste. Za kvalitu získal 6,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 3 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 5. – 7.6.2013 – Inštitút Omšenie – porada sudcov – 3 dni
 • 2011 – 19.4.2011 – "Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva" 23.5.2011 – " Technika civilného pojednávania a rozbor procesných modelových situácií pre funkčne maldých sudcov"; 2013 – 5. – 7.6.2013 – Inštitút Omšenie – porada sudcov – 3 dni
 • 2011 – 19.4.2011 – "Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva" 23.5.2011 – " Technika civilného pojednávania a rozbor procesných modelových situácií pre funkčne maldých sudcov"

Published judgements

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, OZZ podvodu podľa §… Hearing will be held on

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obnova konania Hearing will be held on

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin ohrozenia pod… Hearing will be held on

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin podvodu podľa §… Hearing will be held on

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin týrania blízkej a… Hearing will be held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zmena ústavného liečenia Hearing will be held on

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin ublíženia na… Hearing will be held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin zanedbanie… Hearing will be held on

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, OZZ nedovolenej výroby… Hearing will be held on

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, upustenie od zvyšku… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba Hearing was held on

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, OZZ podvodu podľa §… Hearing was held on

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Hearing was held on

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin týrania blíykej a… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vysporiadanie… Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, ukončenie liečby Hearing was held on

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Hearing was held on

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin podvodu podľa §… Hearing was held on

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba Hearing was held on

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, OZZ nedovolenej výroby… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.