JUDr. Mariana Muránska

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 1 305 pojednávaní a 1 526 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 24 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Darovacia zmluva
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 246,55 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2621,74 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 116,40 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 8691,09 Eur Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh o určenie rozsahu… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.400,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o neplatnosť právneho úkonu a… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti závetu Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 12.960,50 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.901,50 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1.525,-- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie hranice Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie neplatnosti žaloby Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 2 682,49 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.521,95 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 687,96 EUR s prís. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 477,40 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.