JUDr. Mariana Muránska

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 1 109 pojednávaní a 1 374 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 23 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, začatie konania o zrušenie a… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1.862,2 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 916,83 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, primerané finančné… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 500,00 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, námietka zaujatosti Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zvýšenie sťaženia… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1530,77 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.