JUDr. Mariana Muránska

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 1 144 pojednávaní a 1 357 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 24 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody a ochranu… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 827,17 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 2 497,47 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3462,89,-Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4.972,42 € s prisl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie úveru za bezúročný a… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1257,29 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zdržanie sa použitia… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 2 022,71 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 725,89 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, vrátenie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2201,67 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o primerané finančné… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 6660,29 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.