JUDr. Denisa Novotná Mlinárcsiková

 1. Active judge at the court Okresný súd Košice I, we register 1,653 hearings and 936 judgements.
 2. Inactive judge at the court Krajský súd Košice, we register 123 hearings and no judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 16 years.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014 and 2013.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 7
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 421 days in the period and was assigned on average 16 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 25 from 40 possible points and ranked on 156 – 178. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 15 out of 15 points
 • Effectivity – 10 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 92.5% of cases. The average in the same agenda is 67.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 93
 • Number of Affirmed Decisions – 86

An appeal against the judge's judgements is filed in 24.3% of cases. The average in the same agenda is 7.9%.

Of the total number of the judge's judgements 1.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 398.2 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 180 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 76 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 42.2% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 98.2% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 6
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 1015 days in the period and was assigned on average 56 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 19 from 40 possible points and ranked on 492 – 506. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 11.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 68.1% of cases. The average in the same agenda is 67.3%.

 • Number of Appellate Decisions – 160
 • Number of Affirmed Decisions – 109

An appeal against the judge's judgements is filed in 12.2% of cases. The average in the same agenda is 7.6%.

Of the total number of the judge's judgements 3.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 380 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 209 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 141 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 67.5% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 106.9% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 3 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 610 days and on average was assigned 153 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 64,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Number of appellate judgements – 93
 • Number of confirmed judgements – 60

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 453 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 339 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 160 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 43,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 77,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 16 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 600 – 606. mieste. Za kvalitu získal 6,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 9,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2011 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 24.6.2011 (1SprR/36/2011) zastavený nápad v agende C z dôvodu spustenia nápadu v agende P (100%). Na úseku P bola dlhodobo práceneschopná jedna sudkyňa (1SprR/42/2011 zo dňa 27.7.2011)
 • 2011 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 24.6.2011 (1SprR/36/2011) zastavený nápad v agende C z dôvodu spustenia nápadu v agende P (100%). Na úseku P bola dlhodobo práceneschopná jedna sudkyňa (1SprR/42/2011 zo dňa 27.7.2011)
 • 2011 – 4.5,2011 – vysporiadanie BSM.
 • 2011 – 4.5,2011 – vysporiadanie BSM.

Published judgements

 1. Uznesenie Judgement was issued on

 2. Uznesenie Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, pestúnska starostlivosť Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, obnova konania-návrat do… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a úprava práv a… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 12.162,19 € s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, povolenie obnovy konania Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyslovenie osvojiteľnosti Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a úprava práv a… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpravy práv a… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozšírenie úpravy styku Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a úprava práv a… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradná osobná starostlivosť Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.