JUDr. Jana Ocelková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Pezinok, evidujeme 3 002 pojednávaní a 1 330 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Malacky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 145 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 12 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 6
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1050 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 27 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 18 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 478 – 505. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 13.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 58,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 172
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 100

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,9%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 425,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 352 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 300 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 85,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 425,4% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 595 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 37 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 5.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 734. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 2.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 53,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 81
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 43

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 660 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 680 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 370 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 54,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 71,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2012:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 223 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 229 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2011 – Aplikačné problémy O.S.P., Občianska, spr., obchodná agenda, Technika civilného pojednávania – 4 dni
 • 2011 – Aplikačné problémy O.S.P., Občianska, spr., obchodná agenda, Technika civilného pojednávania – 4 dni
 • 2011 – 0
 • 2011 – 0

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Volebné veci
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o vrátenie peňazí 152… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o vypratanie veci Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 1 112,25… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Platobný rozkaz 26.981,42 Eur… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na vyporiadanie BSM po… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, PO - zákaz spaľovať pevné… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vyporiadanie BSM po… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6286,58 Eur Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 1 112,25… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, nedobrovoľný vstup Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného na manželku Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.