JUDr. Edita Pavková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trebišov, evidujeme 3 000 pojednávaní a 3 086 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1406 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 29 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 9.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 630 – 633. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 1.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 8 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 47,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 103
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 49

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,1%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 503,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 200 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 130 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 65% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 129,5% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 969 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 29 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 17 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 557 – 575. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 1.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 46,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 86
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 40

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 217 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 498 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 163 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 32,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 94,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 571 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 148 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 47,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 57
 • Počet potvrdených odvolaní – 27

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 307 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 250 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 160 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 56,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 95,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 16,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 595 – 599. mieste. Za kvalitu získal 4,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 11,75 z 25.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zdržanie sa použitia Dohody o… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 77.269,77 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti uznesenia… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie finančnej… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.622,38 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody z ublíženia na… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3.960,71 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 914,4 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 539,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 217,87 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 160,73 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie 189,00 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 723,7 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie 653,00 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.