JUDr. Mária Petrušková

 1. Active vice chairman at the court Okresný súd Poprad, we register 2,563 hearings and 1,995 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 23 years, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. The judge has been nominated to function for more than 27 years, bez časového obmedzenia funkcie.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2021

Overall evaluation of the judge is below average.
Incoming cases for the judge in 2021 were mostly from criminal agenda. Judge's decrees in 2021 were mostly from criminal agenda.

Component – Quality

We register 57.47% decrees for the judge, which are confirmed by the higher court in case of an appeal. The median amongst judges is 68,9%. We register 442 decrees concerning appeals.
In this dimension the judge belongs to the group that is worse than average.

Component – Effectivity

The judge had overal appointment of cases of 106.71% in 2021. The median amongst judges is 107,9%.
Anticipated time of the judge was based on data from 2021 68 days. Median amongst judges was 224,3 days.
In 2021 the judge decided 159 cases in the observed agendas.
In this dimension the judge belongs to the group that is better than average.

Component – Productivity

Weighted product of the judge in 2021 was 158.75. Median amongst judges was 248,1.
For the judge we register 31 unresolved cases at the end of 2021. From those 54.84% are restant cases. Median amongst judges was 39,34% of restant cases from the total number of unresolved cases.
In this dimension the judge belongs to the group that is worse than average.

Overall Evaluation
Evaluation on a scale from 0 to 10.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1528 days in the period and was assigned on average 104 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 19 from 40 possible points and ranked on 436 – 463. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 14.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 60.4% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 273
 • Number of Affirmed Decisions – 165

An appeal against the judge's judgements is filed in 11.4% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 4.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 93.1 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 77 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 39 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 50.6% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 97.7% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1091 days in the period and was assigned on average 76 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 22 from 40 possible points and ranked on 345 – 366. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 16 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 59.2% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 179
 • Number of Affirmed Decisions – 106

An appeal against the judge's judgements is filed in 10.2% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 4.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 102 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 89 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 44 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 49.4% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 100% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 221 days and on average was assigned 86 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 53,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 13
 • Number of confirmed judgements – 7

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2011 – Jednodňový seminár – Aplikácia nových trestnoprávnych noriem v rozhodovacej činnosti, Stará Lesná, október 2011,
 • 2011 – Jednodňový seminár – Aplikácia nových trestnoprávnych noriem v rozhodovacej činnosti, Stará Lesná, október 2011,

Published judgements

 1. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, krádež podľa § 212 ods. 1… Hearing was held on

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin daňového podvodu… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Poprad
  Judge – JUDr. Mária Petrušková
  Defendant – J. G.
 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin znásilnenia podľa… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Poprad
  Judge – JUDr. Mária Petrušková
  Defendant – E. D.
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, lúpež podľa § 188 ods. 1… Hearing was held on

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, návrh na schválenie… Hearing was held on

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obzvlášť závažný zločin… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Poprad
  Judge – JUDr. Mária Petrušková
  Defendant – Z. Y.
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin podvodu podľa §… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Poprad
  Judge – JUDr. Mária Petrušková
  Defendant – Z. O.
 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin: zanedbanie… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Poprad
  Judge – JUDr. Mária Petrušková
  Defendant – W. O.
 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, sexuálne zneužívanie… Hearing was held on

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na schválenie… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.