JUDr. Mariana Philadelphyová

 1. Aktívna predseda na súde Okresný súd Zvolen, evidujeme 3 800 pojednávaní a 2 191 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 14 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1443 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 118 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 20.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 369 – 388. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 65,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 252
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 165

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,3%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 93,1 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 62 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 33 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 53,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 111,5% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1025 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 91 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 23.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 286 – 303. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 17.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 62,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 161
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 101

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 97 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 109 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 61 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 56% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 110,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 625 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 132 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 63,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 87
 • Počet potvrdených odvolaní – 55

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 61 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 51 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 51 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 64,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 126,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 27,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 82 – 83. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 18 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 21. 01. – 22. 01. 2013 Kontradiktórnosť hlavného pojednávania, Omšenie; 25. 04. – 26. 04. 2013 Pracovné stretnutie sudcov banskobystrického kraja, Omšenie; 20. 05. – 21. 05. 2013 Úhrnný, súhrnný, ďalší a spoločný trest, Omšenie; 21. 10. – 22. 10. 2013 Pracovné stretnutie TPK banskobystrického kraja, Omšenie;
 • 2012 – 26. – 27. 04. 2012 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici, 21. – 22. 05. 2012 – pracovné stretnutie sudcov Okresného súdu Zvolen, 04. – 05. 10. 2012 – rokovanie trestnoprávneho kolégia
 • 2011 – Účasť na zasadnutí trestnoprávneho kolégia – 2 dni; 2012 – 26. – 27. 04. 2012 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici, 21. – 22. 05. 2012 – pracovné stretnutie sudcov Okresného súdu Zvolen, 04. – 05. 10. 2012 – rokovanie trestnoprávneho kolégia; 2013 – 21. 01. – 22. 01. 2013 Kontradiktórnosť hlavného pojednávania, Omšenie; 25. 04. – 26. 04. 2013 Pracovné stretnutie sudcov banskobystrického kraja, Omšenie; 20. 05. – 21. 05. 2013 Úhrnný, súhrnný, ďalší a spoločný trest, Omšenie; 21. 10. – 22. 10. 2013 Pracovné stretnutie TPK banskobystrického kraja, Omšenie;
 • 2011 – Účasť na zasadnutí trestnoprávneho kolégia – 2 dni
 • 2011 – ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ; 2013 – –––
 • 2011 – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 155 ods. 1, ods.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Mariana Philadelphyová
  Obžalovaný – Q. O.
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 188 ods. 1, ods.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Mariana Philadelphyová
  Obžalovaný – D. Y.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 212 odsek 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Mariana Philadelphyová
  Obžalovaný – P. E.
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 156 odsek… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Mariana Philadelphyová
  Obžalovaný – F. G.
 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 156 ods. 1 Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Mariana Philadelphyová
  Obžalovaný – W. S.
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, návrh na uloženie… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Mariana Philadelphyová
  Obžalovaný – H. K.
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 188 odsek 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Mariana Philadelphyová
  Obžalovaný – I. Z.
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Mariana Philadelphyová
  Obžalovaný – M. P.
 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 199 odsek 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Mariana Philadelphyová
  Obžalovaný – O. U.
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, návrh na uloženie… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa §212 ods. 2 písm… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Mariana Philadelphyová
  Obžalovaný – P. O.
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, návrh na povolenie obnovy… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.