JUDr. Michal Antala

 1. Active judge at the court Krajský súd Trenčín, we register 518 hearings and 45 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Trenčín, we register 1,023 hearings and 1,480 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 16 years.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1463 days in the period and was assigned on average 115 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 25.5 from 40 possible points and ranked on 133 – 155. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 15 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 78.9% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 256
 • Number of Affirmed Decisions – 202

An appeal against the judge's judgements is filed in 9.4% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 119.4 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 125 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 61 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 48.8% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 106.1% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1045 days in the period and was assigned on average 81 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 28.5 from 40 possible points and ranked on 91 – 106. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 18 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 77.6% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 156
 • Number of Affirmed Decisions – 121

An appeal against the judge's judgements is filed in 8% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 98 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 109 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 41 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 37.6% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 101% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 647 days and on average was assigned 87 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 58,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 41
 • Number of confirmed judgements – 24

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 116 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 91 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 79 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 69,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 147,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 26,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 101 – 109. mieste. Za kvalitu získal 9,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 17 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – výkon funkcie podpredsedu OS
 • 2013 – 14.–15.03.2013 Rozšírené zasadnutie trestného kolégia KS v Trenčíne, 03.–04.10.2013 Celokrajské školenie sudcov KS v Trenčíne, 28.–29.10.2013 Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní
 • 2012 – výkon funkcie podpredsedu OS
 • 2012 – 23.04.2012 Rozšírené zasadnutie trestného kolégia KS v Trenčíne, 08.–09.10.2012 Rozšírené zasadnutie trestného kolégia KS v Trenčíne
 • 2011 – výkon funkcie podpredsedu OS; 2012 – výkon funkcie podpredsedu OS; 2013 – výkon funkcie podpredsedu OS
 • 2011 – výkon funkcie podpredsedu OS
 • 2011 – 28.–29. marca 2011 – zasadnutie rozšíreného trestného kolégia; 2012 – 23.04.2012 Rozšírené zasadnutie trestného kolégia KS v Trenčíne, 08.–09.10.2012 Rozšírené zasadnutie trestného kolégia KS v Trenčíne; 2013 – 14.–15.03.2013 Rozšírené zasadnutie trestného kolégia KS v Trenčíne, 03.–04.10.2013 Celokrajské školenie sudcov KS v Trenčíne, 28.–29.10.2013 Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní
 • 2011 – 28.–29. marca 2011 – zasadnutie rozšíreného trestného kolégia

Published judgements

 1. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, pokračovací zločin… Hearing was held on

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, pokrač.zločin skrátenia… Hearing was held on

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin vydierania podľa §… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Iné podanie Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin týrania blízkej… Hearing was held on

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, pokračovací zločin… Hearing was held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin poisťovacieho… Hearing was held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin krádeže Hearing was held on

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.