JUDr. Michal Antala

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 926 pojednávaní a 118 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 1 023 pojednávaní a 1 482 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 17 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1463 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 115 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 25.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 133 – 155. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 78,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 256
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 202

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 119,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 125 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 61 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 48,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 106,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1045 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 81 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 28.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 91 – 106. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 18 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 77,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 156
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 121

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 98 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 109 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 41 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 37,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 101% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 647 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 87 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 58,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 41
 • Počet potvrdených odvolaní – 24

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 116 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 91 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 79 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 69,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 147,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 26,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 101 – 109. mieste. Za kvalitu získal 9,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 17 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – výkon funkcie podpredsedu OS
 • 2013 – 14.–15.03.2013 Rozšírené zasadnutie trestného kolégia KS v Trenčíne, 03.–04.10.2013 Celokrajské školenie sudcov KS v Trenčíne, 28.–29.10.2013 Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní
 • 2012 – výkon funkcie podpredsedu OS
 • 2012 – 23.04.2012 Rozšírené zasadnutie trestného kolégia KS v Trenčíne, 08.–09.10.2012 Rozšírené zasadnutie trestného kolégia KS v Trenčíne
 • 2011 – výkon funkcie podpredsedu OS; 2012 – výkon funkcie podpredsedu OS; 2013 – výkon funkcie podpredsedu OS
 • 2011 – výkon funkcie podpredsedu OS
 • 2011 – 28.–29. marca 2011 – zasadnutie rozšíreného trestného kolégia; 2012 – 23.04.2012 Rozšírené zasadnutie trestného kolégia KS v Trenčíne, 08.–09.10.2012 Rozšírené zasadnutie trestného kolégia KS v Trenčíne; 2013 – 14.–15.03.2013 Rozšírené zasadnutie trestného kolégia KS v Trenčíne, 03.–04.10.2013 Celokrajské školenie sudcov KS v Trenčíne, 28.–29.10.2013 Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní
 • 2011 – 28.–29. marca 2011 – zasadnutie rozšíreného trestného kolégia

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Majetok
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Život a zdravie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 216 ods. 1, ods. 2… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 306 ods.1,2 písm.a/ Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin nedovolenej výroby… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 221 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin porušovania… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin krádeže Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obzvlášť závažný zločin… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 222 ods. 1, 3 písm. a)… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin marenia úlohy… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin neoprávneného… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin neoprávneného… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin podľa § 172 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 194 ods. 1, ods. 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, pokračovací obzvlášť… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin neoprávneného… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, tr.čin podľa § 234/1,2… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 155 ods.1, ods.2… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 194 ods. 1, ods. 2… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.