OSZH 20Pc/18/2017 – KSBB 17CoP/44/2018 ,
Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Pre súdne konanie zatiaľ evidujeme 4 pojednávania a 1 rozhodnutie.

Súdy – Krajský súd Banská Bystrica a Okresný súd Žiar nad Hronom

Sudcovia – Mgr. Martin Štubniak, Mgr. Dušan Ďurian a JUDr. Zita Nagypálová

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.