JUDr. Dušan Ďurian

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 111 pojednávaní a 55 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Výchovné opatrenia
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zmenu vo výchove mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 18672,25 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zverenie do výchovy a určenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie NO Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba o nahradenie prejavu… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 171,70 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, udelenie súhlasu k žiadosti o… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, uloženie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.