JUDr. Zita Nagypálová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 1 825 pojednávaní a 2 204 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2021

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ochrana osobnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Zodpovednosť za škodu
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 130.000,00 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 34 798,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníctva Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o náhradu škody z ublíženia na… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.000,00 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.