OSZV 3T/129/2017 – KSBB 4To/140/2018 ,
Trestné právo – Poriadok vo verejných veciach Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Pre súdne konanie zatiaľ evidujeme 8 pojednávaní a 2 rozhodnutia.

Súdy – Krajský súd Banská Bystrica a Okresný súd Zvolen

Sudcovia – JUDr. Martin Kollár, JUDr. Ján Bobor a Mgr. Ján Bednár

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.