KSKE 8CoP/278/2016 – KSKE 8CoP/279/2016 – KSKE ,
Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.