JUDr. Ludvika Bodnárová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 70 pojednávaní a 660 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, úpravu výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zmenu výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrhu na zmenu poručníka Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zmenu úpravy styku a uloženie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, úpravu rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprave výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.