OSMI 2Pc/53/2018 – KSKE 7Co/18/2019 ,
Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.