OSZV 5T/76/2020 – KSBB 4To/67/2020 ,
Trestné právo – Rodina a mládež Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.