OSZV 15Cb/22/2012 – KSBB 43Cob/561/2014,
Obchodné právo – Zmluva o dielo
Verejné súdne konanie trvalo odo dňa do dňa

Pre súdne konanie evidujeme 10 pojednávaní a 4 rozhodnutia.

Súdy – Krajský súd Banská Bystrica a Okresný súd Zvolen

Sudcovia – JUDr. Jana Krnáčová, JUDr. Drahomíra Dibdiaková a JUDr. Eva Cvengová

Súčasnosť
 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 8330 € s príslušenstvom

 4. Pojednávanie, Zaplatenie 8330 € s príslušenstvom

 5. Rozsudok – Zmluva o dielo

 6. Rozsudok

 7. Pojednávanie, Zaplatenie 8330 € s príslušenstvom

 8. Pojednávanie, Zaplatenie 8330 € s príslušenstvom

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 8330 € s príslušenstvom

 10. Pojednávanie, Zaplatenie 8330 € s príslušenstvom

 11. Pojednávanie, Zaplatenie 8330 € s príslušenstvom

 12. Pojednávanie, Zaplatenie 8330 € s príslušenstvom

 13. Pojednávanie, Zaplatenie 8330 € s príslušenstvom

 14. Pojednávanie, Zaplatenie 8330 € s príslušenstvom

 15. Podanie na súd
  neznámy dátum

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.