JUDr. Drahomíra Dibdiaková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 611 pojednávaní a 1 356 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Zmenky
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Zmenky
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 27,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 44.701,94 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 76.803,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie rozhodcovského rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 136.332,18 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1 202,87 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 612,06 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie rozhodcovského rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie rozhodcovského rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 28 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.