JUDr. Drahomíra Dibdiaková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 677 pojednávaní a 1 461 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátori za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Zmenky
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zmenky
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Zmluva o dielo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zdržanie sa nekalosúťažného konania a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochranu práv z ochranných známok a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie rozhodcovského rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosti právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 7 480,93 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o vydanie veci Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neúčinnosti právneho úkonu a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zastavenie konania Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 3.912 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.