JUDr. Drahomíra Dibdiaková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 915 pojednávaní a 1 747 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Náhrada škody
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Reštrukturalizácia
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 22.566,15 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na vydanie rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 25.474,76 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zrušenie rozhodcovského rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 93 593,82 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenia 144,20 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie hnuteľnej veci Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie rozhodcovského rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie rozhodcovského rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.