JUDr. Drahomíra Dibdiaková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 1 025 pojednávaní a 1 564 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 19 519,59 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochranu práv z ochrannej… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4890,38 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 4903,49 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 188,28 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2714.64 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 937,32 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 3947,53 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zapl. 1.126,11 Eur istiny s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 4.038,25 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 6.540,87 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba o určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 4 975,99 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.360 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochranu pred nekalou súťažou Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.160,37 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, O určenie pravosti popretých… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhrada škody vo výške 13 500… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.