JUDr. Drahomíra Dibdiaková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 999 pojednávaní a 1 564 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na obnovu konania Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 4.080 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.955,18 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.660,73 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 243 344,48 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 2.180,57 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, O určenie pravosti popretých… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.409,26 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.