OSZH 5C/45/2012 – KSBB 13Co/1126/2014,
Občianske právo – Vlastnícke právo
Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Pre súdne konanie zatiaľ evidujeme 11 pojednávaní a 2 rozhodnutia.

Súdy – Krajský súd Banská Bystrica a Okresný súd Žiar nad Hronom

Sudcovia – JUDr. Jarmila Kasanová a JUDr. Ferdinand Zimmermann

Súčasnosť
 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Určenie vlastníctva

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Určenie vlastníctva

 3. Rozhodnutie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce

 4. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami

 5. Pojednávanie, Určenie vlastníctva

 6. Pojednávanie, Určenie vlastníctva

 7. Pojednávanie, Určenie vlastníctva

 8. Pojednávanie, Určenie vlastníctva

 9. Pojednávanie, Určenie vlastníctva

 10. Pojednávanie, Určenie vlastníctva

 11. Pojednávanie, Určenie vlastníctva

 12. Pojednávanie, Určenie vlastníctva

 13. Pojednávanie, Určenie vlastníctva

 14. Podanie na súd
  neznámy dátum

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.