Results

 1. OSBR 5C/370/2010
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Brezno
  Judge – JUDr. Renáta Deáková
 2. OSPO 5T/34/2010 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Prešov
 3. OSMI 20Ro/260/2011
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Michalovce
  Judge – JUDr. Jana Smereková
 4. OSCA 8C/66/2011
  Rodinné právo – Rozvod
  Public judicial proceeding was held on

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Court – Okresný súd Čadca
  Judge – Mgr. Zlatica Vysocká
 5. KSBA 1S/209/2010
  Správne právo – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam…
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Krajský súd Bratislava
  Judge – JUDr. Monika Valašíková, PhD.
 6. OSRS 2P/215/2011
  Rodinné právo – Vyživovacie povinnosti
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Rimavská Sobota
  Judge – JUDr. Alžbeta Marková
 7. OSSE 3P/98/2011
  Rodinné právo – Rozvod
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Senica
  Judge – JUDr. Monika Bellová
 8. OSTT 9Cb/76/2011
  Obchodné právo – Obchodné spoločnosti
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Trnava
  Judge – JUDr. Rastislav Kresl
 9. OSVT 3C/16/2004 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Vranov nad Topľou
  Judge – JUDr. Ružena Vašková
 10. OSBJ 3C/105/2011 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Bardejov
  Judge – JUDr. Marcel Kirnág
 11. OSBJ 2Cb/40/2011
  Obchodné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Bardejov
  Judge – JUDr. Vladislav Puškáš
 12. OSBA1 21C/156/2009
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Bratislava I
  Judge – JUDr. Dáša Kontríková
 13. OSTV 10C/171/2011
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Trebišov
  Judge – JUDr. Edita Pavková
 14. OSBA2 10C/70/2011
  Rodinné právo – Rozvod
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Bratislava II
  Judge – JUDr. Oľga Nižňanská
 15. OSMT 7C/175/2011 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Martin
  Judge – JUDr. Miroslav Dobrík
 16. OSCA 5Cb/9/2011
  Obchodné právo – Zmluva o úvere
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Čadca
  Judge – Mgr. Andrea Kubjatková
 17. OSPO 28C/22/2011
  Občianske právo – Zmluvy
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Eva Farkašová
 18. OSBA5 10C/256/2011
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Bratislava V
  Judge – JUDr. Alena Martinusová
 19. OSNR 26P/36/2011 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Nitra
  Judge – Mgr. Adriana Dobiášová
 20. OSKK 6T/167/2011 Public judicial proceeding was closed on

  Registering no hearings and 1 judgement.
  Court – Okresný súd Kežmarok
  Judge – JUDr. Bohuslav Majerníček
1 – 20 of total 2,072,107 results (1,837 ms)