Court type
Date
Number of pages

Results

 1. Uznesenie Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie Judgement was issued on

 4. Rozsudok Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Zrušené
  Judgement was issued on

 8. Platobný rozkaz Judgement was issued on

 9. Uznesenie Judgement was issued on

 10. Uznesenie Judgement was issued on

 11. Rozsudok Judgement was issued on

 12. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 13. Rozhodnutie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zrušené
  Judgement was issued on

 14. Rozsudok Judgement was issued on

 15. Uznesenie Judgement was issued on

 16. Rozsudok Judgement was issued on

 17. Rozsudok Judgement was issued on

 18. Rozhodnutie Judgement was issued on

 19. Rozsudok Judgement was issued on

 20. Uznesenie Judgement was issued on

1 – 20 of total 202 results (1,107 ms)