JUDr. Róbert Bebčák

 1. Active vice chairman at the court Krajský súd Žilina, we register 362 hearings and 230 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Žilina, we register 661 hearings and 1,354 judgements.
  Note: s účinnosťou od 1. júna 2014 do 31. decembra 2014 jedočasne pridelený na KS v Žiline.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 643 days and on average was assigned 126 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 89,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 113
 • Number of confirmed judgements – 101

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 15% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 252 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 183 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 88 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 34,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 95,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 26,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 101 – 109. mieste. Za kvalitu získal 12,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 4.2.2013 – 5.2.2013 – Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku, 21.3.2013 – 22.3.2013 – Kúpna zmluva a zmluva o dielo v obchodných záväzkových vzťahoch tuzemských a mezinárodných, 17. – 18.10.2013 – Spoločné obchodné grémium s Krajským súdom v Banskej Bystrici
 • 2012 – nebol znížený nápad
 • 2012 – február – 2 dni – zmenkové a šekové právo apríl – 2 dni – prehľad aktuálnej judikatúry v obchodnom práve september – 2 dni – stretnutie obchodnoprávnych sudcov organizované Krajským súdom v Banskej Bystrici; 2013 – 4.2.2013 – 5.2.2013 – Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku, 21.3.2013 – 22.3.2013 – Kúpna zmluva a zmluva o dielo v obchodných záväzkových vzťahoch tuzemských a mezinárodných, 17. – 18.10.2013 – Spoločné obchodné grémium s Krajským súdom v Banskej Bystrici
 • 2012 – február – 2 dni – zmenkové a šekové právo apríl – 2 dni – prehľad aktuálnej judikatúry v obchodnom práve september – 2 dni – stretnutie obchodnoprávnych sudcov organizované Krajským súdom v Banskej Bystrici
 • 2011 – Do dňa 01.06.2011 mal sudca znížený nápad nových vecí o 1/3–tinu, nakoľko plnil povinnosti vyplývajúce mu z pozície podpredsedu okresného súdu. Dodatkom č. 4 k RP na r. 2011 – 1SprR/224/2011 mu bol odo dňa 01.06.2011 stanovený nápad nových vecí vo výške 100%. ; 2012 – nebol znížený nápad
 • 2011 – Do dňa 01.06.2011 mal sudca znížený nápad nových vecí o 1/3–tinu, nakoľko plnil povinnosti vyplývajúce mu z pozície podpredsedu okresného súdu. Dodatkom č. 4 k RP na r. 2011 – 1SprR/224/2011 mu bol odo dňa 01.06.2011 stanovený nápad nových vecí vo výške 100%.

Published judgements

 1. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Ostatné
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Ostatné
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozh. č.:… Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Žilina
  Judges – JUDr. Róbert Bebčák, JUDr. Zuzana Krivdová, and JUDr. Jana Vargová
  Proposer – E. D.
  Opponent – A. O.
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č.… Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Žilina
  Judges – JUDr. Róbert Bebčák, JUDr. Zuzana Krivdová, and JUDr. Jana Vargová
  Proposer – E. U.
  Opponent – V. L.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Žilina
  Judges – JUDr. Róbert Bebčák, JUDr. Zuzana Krivdová, and JUDr. Jana Vargová
  Proposer – X. G.
  Opponent – N. C.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. FR č.… Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Žilina
  Judges – JUDr. Róbert Bebčák, JUDr. Zuzana Krivdová, and JUDr. Jana Vargová
  Proposer – Q. O.
  Opponent – S. I.
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. FR č.… Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Žilina
  Judges – JUDr. Róbert Bebčák, JUDr. Zuzana Krivdová, and JUDr. Jana Vargová
  Proposer – U. Y.
  Opponent – W. Y.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. FR č.… Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Žilina
  Judges – JUDr. Róbert Bebčák, JUDr. Zuzana Krivdová, and JUDr. Jana Vargová
  Proposer – H. C.
  Opponent – U. W.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozh. č.: 101196836/2020… Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Žilina
  Judges – JUDr. Róbert Bebčák, JUDr. Zuzana Krivdová, and JUDr. Jana Vargová
  Proposer – B. G.
  Opponent – C. L.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. FR č.… Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Žilina
  Judges – JUDr. Róbert Bebčák, JUDr. Zuzana Krivdová, and JUDr. Jana Vargová
  Proposer – A. D.
  Opponent – T. F.
 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 11.260,80 € s… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozhod.… Hearing will be held on

  Court – Krajský súd Žilina
  Judge – JUDr. Róbert Bebčák
  Proposer – B. A.
  Opponent – V. C.
More hearings

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie zmenk. sumy… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4600 Eur s… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 17.500,00 € s… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti výpovede z… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 297 eur s… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 99.150,13 Eur s… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 96.742,07 EUR s… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 28.080 eur s prísl. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.