JUDr. Tatiana Porubänová

 1. Active judge at the court Okresný súd Trenčín, we register 2,613 hearings and 1,784 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 26 years, bez časového obmedzenia funkcie.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 6
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1373 days in the period and was assigned on average 12 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 17 from 40 possible points and ranked on 525 – 538. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 11 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 64.8% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 162
 • Number of Affirmed Decisions – 105

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.6% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 377.2 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 155 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 100 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 64.5% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 147.1% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 5
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 977 days in the period and was assigned on average 14 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 20.5 from 40 possible points and ranked on 417 – 443. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 14.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 59.3% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 113
 • Number of Affirmed Decisions – 67

An appeal against the judge's judgements is filed in 8% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 3.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 258 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 363 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 115 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 31.7% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 98.3% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 4 and delays prior to case assignment 1.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 580 days and on average was assigned 80 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 66,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 56
 • Number of confirmed judgements – 37

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 259 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 130 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 107 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 55,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 140,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 203 – 218. mieste. Za kvalitu získal 8,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 18.–19.02.2013 Pracovné právo, Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť, 22.–23.04.2013 Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností, 03.–04.10.2013 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku,
 • 2012 – 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku, 12.–13.12.2012 Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ
 • 2011 – 11.–12. októbra 2011 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne 03.–04. novembra 2011 – Právomoc, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí v členských štátoch EÚ 23.–24. novembra 2011 – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti občianskeho práva; 2012 – 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku, 12.–13.12.2012 Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ; 2013 – 18.–19.02.2013 Pracovné právo, Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť, 22.–23.04.2013 Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností, 03.–04.10.2013 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku,
 • 2011 – 11.–12. októbra 2011 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne 03.–04. novembra 2011 – Právomoc, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí v členských štátoch EÚ 23.–24. novembra 2011 – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti občianskeho práva

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neexistencie… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 400,36 € s… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 2.503,42 € s… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o ochranu susedských… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.505.749,52 € Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 443,88 € s… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 89,90 € s… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného na plnoleté… Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zriadení vecného bremena Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 2.503,42 € s… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neexistencie… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti skončenia… Hearing was held on

 8. Vyhlásenie rozsudku, O vypratanie pozemku Hearing was held on

 9. Vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 20.000,- € s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 1.675,29 € s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.