JUDr. Peter Pulman

 1. Active judge at the court Špecializovaný trestný súd, we register 216 hearings and 38 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Banská Bystrica, we register 641 hearings and 782 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 24 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1007 days in the period and was assigned on average 51 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 28 from 40 possible points and ranked on 107 – 118. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 20.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 68.1% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 138
 • Number of Affirmed Decisions – 94

An appeal against the judge's judgements is filed in 13.5% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 4.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 61 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 44 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 8 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 18.2% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 104.8% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 613 days and on average was assigned 52 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 62,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 72
 • Number of confirmed judgements – 45

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 22,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 8,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 66 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 16 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 0 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 0% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 100% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 28,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 54 – 64. mieste. Za kvalitu získal 7 z 15 možných bodov, za efektivitu 21,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – výkon funkcie podpredsedu okresného súdu od 18. 06. 2012
 • 2013 – Kontradiktórnosť hlavného pojednávania / 2013/KVP/7,21.–22.01.2013,JA Omšenie, Pracovná porada predsedov a podpredsedov okresných súdov v obvode pôsobnosti Krajského súdu v Banskej Bystrici,24.–25.01.2013,KS v BB, Pracovné stretnutie predsedov súdov v pôsobnosti Krajského súdu v Banskej Bystrici, okresných prokurátorov v pôsobnosti Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici a zástupcov Ústavu na výkon väzby v Banskej Bystrici,06.02.2013,ÚVV Banská Bystrica, Pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici,25.–26.04.2013,IMS Omšenie, Právny styk s cudzinou, Zásada špeciality / 2013/KVP/75,16.–17.10.2013,JA Omšenie, Spoločné rokovanie trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici spojeného s poradou so sudcami okresných súdov v obvode pôsobnosti krajského súdu vybavujúcimi trestnoprávnu agendu,21.–22.10.2013,IMS Omšenie, Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb (v kontexte obchodného a správneho práva) / 2013/KVP/78,14.–15.11.2013,JA Omšenie, Stretnutie v ÚVTOS Banská Bystrica,29.11.2013,ÚVTOS Banská Bystrica
 • 2012 – Výkon funkcie podpresedu okresného súdu od 18. 06. 2012 ; 2013 – výkon funkcie podpredsedu okresného súdu od 18. 06. 2012
 • 2012 – Výkon funkcie podpresedu okresného súdu od 18. 06. 2012
 • 2012 – Obmedzenie osobnej slobody–zdržanie a väzba/2012/KVP/10,19.–20.1.2012,Omšenie, ITP a prostriedky operatívno–pátracej činnosti/2012/KVP/20,20.–21.2.2012,Omšenie, Drogová kriminalita/2012/KVP/47,26.–27.3.2012,Omšenie, Spoločné rokovanie trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici a sudcov a vyšších súdnych úradníkov okresných súdov vybavujúcich trestnoprávnu agendu v obvode pôsobnosti krajského súdu,04.–05.10.2012,Omšenie
 • 2011 – 24. – 25.2.2011 – Právo na súdnu ochranu, Omšenie, 3. – 4.5.2011 – Aktuálne trendy ekon. trest. činnosti, Omšenie, 29. – 30.6.2011 – Rasovo motivované, extrémistické trestné činy, Omšenie, 14. – 15.11.2011 – Obete domáceho násilia, Omšenie; 2012 – Obmedzenie osobnej slobody–zdržanie a väzba/2012/KVP/10,19.–20.1.2012,Omšenie, ITP a prostriedky operatívno–pátracej činnosti/2012/KVP/20,20.–21.2.2012,Omšenie, Drogová kriminalita/2012/KVP/47,26.–27.3.2012,Omšenie, Spoločné rokovanie trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici a sudcov a vyšších súdnych úradníkov okresných súdov vybavujúcich trestnoprávnu agendu v obvode pôsobnosti krajského súdu,04.–05.10.2012,Omšenie; 2013 – Kontradiktórnosť hlavného pojednávania / 2013/KVP/7,21.–22.01.2013,JA Omšenie, Pracovná porada predsedov a podpredsedov okresných súdov v obvode pôsobnosti Krajského súdu v Banskej Bystrici,24.–25.01.2013,KS v BB, Pracovné stretnutie predsedov súdov v pôsobnosti Krajského súdu v Banskej Bystrici, okresných prokurátorov v pôsobnosti Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici a zástupcov Ústavu na výkon väzby v Banskej Bystrici,06.02.2013,ÚVV Banská Bystrica, Pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici,25.–26.04.2013,IMS Omšenie, Právny styk s cudzinou, Zásada špeciality / 2013/KVP/75,16.–17.10.2013,JA Omšenie, Spoločné rokovanie trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici spojeného s poradou so sudcami okresných súdov v obvode pôsobnosti krajského súdu vybavujúcimi trestnoprávnu agendu,21.–22.10.2013,IMS Omšenie, Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb (v kontexte obchodného a správneho práva) / 2013/KVP/78,14.–15.11.2013,JA Omšenie, Stretnutie v ÚVTOS Banská Bystrica,29.11.2013,ÚVTOS Banská Bystrica
 • 2011 – 24. – 25.2.2011 – Právo na súdnu ochranu, Omšenie, 3. – 4.5.2011 – Aktuálne trendy ekon. trest. činnosti, Omšenie, 29. – 30.6.2011 – Rasovo motivované, extrémistické trestné činy, Omšenie, 14. – 15.11.2011 – Obete domáceho násilia, Omšenie

Published judgements

 1. Rozsudok – Trestné činy proti mieru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Trestné činy proti mieru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296; §… Hearing was held on

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 333/1 Tr.zák. Hearing was held on

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221/1,4 písm. a)… Hearing was held on

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221/1,4 písm. a)… Hearing was held on

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 261/1,3; § 225/1,4… Hearing was held on

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 261/1,3; § 225/1,4… Hearing was held on

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 422a/1; § 422b/1,2… Hearing was held on

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 333/1 Tr.zák. Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 296; § 172/1acd,2c,4bc… Hearing was held on

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 296; §… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.