JUDr. Iveta Puškášová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Košice okolie, evidujeme 3 103 pojednávaní a 2 201 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 26 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 5
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1339 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 25 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 11.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 618 – 622. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 1.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 10 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 51,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 124
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 64

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 3,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 391,8 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 556 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 318 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 57,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 116,7% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 959 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 24 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 19.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 467 – 491. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 16.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 48,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 91
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 44

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 3,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 266 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 557 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 252 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 45,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 113% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 2 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 548 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 220 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 46,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 60
 • Počet potvrdených odvolaní – 28

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 349 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 552 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 233 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 40,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 94,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 14 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 650 – 653. mieste. Za kvalitu získal 5,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 8,75 z 25.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, povinnosť pristúpiť k zmluve… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie vlastníctva Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, odstránenie stavby oplotenia Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 8.146,15 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zrušenie a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 8.898,40 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.