JUDr. Ľuboš Sádovský

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 588 pojednávaní a 183 rozhodnutí.
  Poznámka: .
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 22 rokmi, 4 - ročný mandát.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Opravné uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Dedičské právo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ochrana osobnosti Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie povinnosti zverejniť… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu nákladov cestovného Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o náhradu škody spôsobenej… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3 032,43 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR 3 203,00 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR 228,95 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR 888,90 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1632,45 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 47.755,31 eur Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.