Mgr. Miloš Greguš

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 18 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  Poznámka: .
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Košice I, evidujeme 2 049 pojednávaní a 2 122 rozhodnutí.
  Poznámka: .

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 4
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1501 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 25 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 25 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 156 – 178. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 17.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 67,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 215
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 146

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 277,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 114 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 81 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 71,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 283% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1076 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 28 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 21 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 390 – 416. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 13.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 67,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 166
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 112

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 311 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 425 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 126 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 29,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 91,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 661 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 186 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 65,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 106
 • Počet potvrdených odvolaní – 69

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 317 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 389 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 115 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 25,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 87,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 402 – 415. mieste. Za kvalitu získal 7,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 18.9.2013 Rozvod (výšk výživného) 28.–29.11.2013 Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky
 • 2012 – 9.–10.2.2012 – Rozhodovacia činnosť rodinných senátov 16.17.2.2012 – 5.pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P 15.3..2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť. 17.10.2012 – Technika pojednávania, konanie na súde 25.–26.10.2012 – 6. pracovné stretnutie sudcov P.
 • 2011 – 4.5.2011 – vysporiadanie BSM.; 2012 – 9.–10.2.2012 – Rozhodovacia činnosť rodinných senátov 16.17.2.2012 – 5.pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P 15.3..2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť. 17.10.2012 – Technika pojednávania, konanie na súde 25.–26.10.2012 – 6. pracovné stretnutie sudcov P.; 2013 – 18.9.2013 Rozvod (výšk výživného) 28.–29.11.2013 Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky
 • 2011 – 4.5.2011 – vysporiadanie BSM.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Iné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zníženie výživného k mal. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zmenu úpravy výkonu rodič.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, výživné pre plnoleté dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, výživné na rozvedeného manžela Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, úpravu rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zmenu úpravy výživného Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.