JUDr. Diana Solčányová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 364 pojednávaní a 785 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, neodkladné opatrenie Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, vrátenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava rodičovských práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného na mal. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného na mal. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, nahradenie súhlasu otca s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie manželského výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zverenie dieťaťa do náhradnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, úpravu výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrhu na zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.