JUDr. Jaroslav Chlebovič

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 831 pojednávaní a 160 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Majetok
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, XIV GV 20/09 - § 326 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, XIV GV 20/09 - § 326… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Pv 342/14 - § 14 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 3Pv 114/18 - § 360 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2Pv 571/17 - § 212 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2Pv 1049/09 - § 276… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Uznávacie konanie - Česká… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2Pv 528/09 - § 20, §… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2Pv 298/16 - § 356 Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2Pv 271/16 - § 149/1… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.