JUDr. Jaroslav Chlebovič

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 2 334 pojednávaní a 238 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Majetok
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Hospodárske trestné činy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2Pv 337/21 - § 212 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Jaroslav Chlebovič
  Obžalovaný – T. F.
 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 1Pv 38/21/8802 - § 189… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2Pv 13/22/8810 -§ 289… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Jaroslav Chlebovič
  Obžalovaný – I. U.
 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 1Pv 38/18/8811 - § 156… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Jaroslav Chlebovič
  Obžalovaný – Z. C.
 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 3Pv 471/20/8810 - § 194… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Jaroslav Chlebovič
  Obžalovaný – H. W.
 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 3 Pv 423/12-33 - § 221… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 1Pv 419/18/8807 - § 221… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Jaroslav Chlebovič
  Obžalovaný – V. E.
 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 3Pv 471/20/8810 - § 194… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Jaroslav Chlebovič
  Obžalovaný – L. Q.
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2Pv 245/22/8803 - § 212… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Jaroslav Chlebovič
  Obžalovaný – E. A.
 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 1Pv 419/18/8807 - § 221… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Jaroslav Chlebovič
  Obžalovaný – H. J.
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Pv 622/22/8808 - § 188… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Jaroslav Chlebovič
  Obžalovaný – K. L.
 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2Pv 337/21 - § 212 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Jaroslav Chlebovič
  Obžalovaný – F. Y.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.