Mgr. Angelika Sopoligová

 1. Active judge at the court Krajský súd Košice, we register 328 hearings and 393 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 23 years, 4 - ročný mandát.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 432 days and on average was assigned 165 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 69,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 33
 • Number of confirmed judgements – 23

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 0 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 0 prípadov. Priemer bol 238.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Published judgements

 1. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Zmluvy
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Zmluvy
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Bezdôvodné obohatenie
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Bezdôvodné obohatenie
  Odmietajúce odvolanie
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Odmietajúce odvolanie
  Judgement was issued on

More judgements

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, vypratanie nehnuteľnosti Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, vyporiadanie podielového… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, nárhadu nemajetkovej ujmy Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie bezúročnosti zmluvy Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, odstránenie rampy s prís. Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, odstránenie rampy s prís. Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 4.126,22 EUR s prísl. Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 3.787,- EUR s prísl. Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 3.787,- EUR s prísl. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.