JUDr. Barbora Štefanová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 109 pojednávaní a 1 175 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Partizánske, evidujeme 393 pojednávaní a 696 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi nebola žiadna agenda prideľovaná dominantne. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 603 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 209 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 82% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 61
 • Počet potvrdených odvolaní – 50

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 435 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 365 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 203 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 46,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 57,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 17,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 535 – 544. mieste. Za kvalitu získal 11,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 6,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Dňom 22.10.2013 bol sudkyni pozastvený nápad vecí z dôvodu jej dlhodobej PN.
 • 2012 – 17.04. – 18.04. 2012, 16.11. – 27.11.2012 – Stretnutie kontaktných bodov justičnej siete pre občianske veci SR – spolupráca v rámci EJN 12.12. – 13.12.2012 – Princípy vnútroštátnej aplikácie EÚ
 • 2011 – Nápad nebol znížený; 2013 – Dňom 22.10.2013 bol sudkyni pozastvený nápad vecí z dôvodu jej dlhodobej PN.
 • 2011 – Nápad nebol znížený
 • 2011 – 11.05.2011, 25. – 26.10.2011 – stretnutie kontaktných bodov Súdnej siete pre občianske veci SR – spolupráca v rámci EJN / 11.–12.10.2011 – Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občianskoprávneho a obchodného úseku; 2012 – 17.04. – 18.04. 2012, 16.11. – 27.11.2012 – Stretnutie kontaktných bodov justičnej siete pre občianske veci SR – spolupráca v rámci EJN 12.12. – 13.12.2012 – Princípy vnútroštátnej aplikácie EÚ
 • 2011 – 11.05.2011, 25. – 26.10.2011 – stretnutie kontaktných bodov Súdnej siete pre občianske veci SR – spolupráca v rámci EJN / 11.–12.10.2011 – Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občianskoprávneho a obchodného úseku

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti uznesení… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 9.000,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 6.720,06 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 87.471,92 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vylúčenie majetku zo súpisu Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 4.000,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 12000 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Predbežné prejednanie sporu, zaplatenie 2.554,56 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie právn.dôvodu a výšky… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti uznesení… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 6.720,06 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 1.188,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 9.000,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 255,96 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 87.471,92 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 41737,09 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 22314,02 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť zmluvy a iiné Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.