JUDr. Tibor Šulák

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Komárno, evidujeme 1 227 pojednávaní a 440 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2021

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1007 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 50 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 18 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 525 – 541. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 52,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 148
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 78

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 13% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,1%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 270 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 131 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 62 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 47,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 107,9% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 1.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 653 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 50 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 25,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 66
 • Počet potvrdených odvolaní – 17

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 14,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 10,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 147 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 50 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 41 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 74,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 115,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 16,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 578 – 584. mieste. Za kvalitu získal 1 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych aktivít.
 • 2013 – Nápad znížený z dôvodu vykonávania funkcie podpredsedu okr. súdu, zastupuje predsedu OS v súlade s ust. § 39.ods.l zák.č. 757/2004 Z. z.
 • 2012 – Vykonáva funkciu podpredsedu okr. súdu, zastupuje predsedu OS v súlade s ustanovením § 39 ods.l zák.č. 757/2004 Z. z. o súdoch
 • 2012 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.; 2013 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych aktivít.
 • 2012 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.
 • 2011 – s účinnosťou od 15. 10. 2011vymenovaný do funkcie podpredsedu OS, podľa § 40 zák.č. 757/2004 Z. z. , ; 2012 – Vykonáva funkciu podpredsedu okr. súdu, zastupuje predsedu OS v súlade s ustanovením § 39 ods.l zák.č. 757/2004 Z. z. o súdoch; 2013 – Nápad znížený z dôvodu vykonávania funkcie podpredsedu okr. súdu, zastupuje predsedu OS v súlade s ust. § 39.ods.l zák.č. 757/2004 Z. z.
 • 2011 – s účinnosťou od 15. 10. 2011vymenovaný do funkcie podpredsedu OS, podľa § 40 zák.č. 757/2004 Z. z. ,

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Majetok
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozhodnutie – Majetok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. § 156 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Tibor Šulák
  Obžalovaný – O. U.
 2. § 202 ods. 1 Tr. zák Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Tibor Šulák
  Obžalovaní – A. D., F. K., K. W. a M. Y.
 3. Schválenie dohody o vine a treste Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Tibor Šulák
  Obžalovaní – J. I. a U. A.
 4. Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Tibor Šulák
  Obžalovaní – A. M., E. B., E. N., G. S., J. M., M. E., S. V. a X. C.
 5. § 207 ods. 1, ods. 3 písm. b) Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Tibor Šulák
  Obžalovaný – V. C.
 6. Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Tibor Šulák
  Obžalovaní – C. I., D. O., G. C., N. B., N. Z., T. B., Y. T. a Z. R.
 7. Obnova konania Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Tibor Šulák
  Obžalovaný – Y. A.
 8. § 212 ods. 2 písm. a) , ods. 3 písm. b) Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Tibor Šulák
  Obžalovaný – J. K.
 9. § 234 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Tibor Šulák
  Obžalovaní – A. N., F. Q. a Y. E.
 10. Tr. čin § 156 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – JUDr. Tibor Šulák
  Obžalovaný – O. P.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.