JUDr. Mário Šulej

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 437 pojednávaní a 83 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Brezno, evidujeme 776 pojednávaní a 1 051 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 21 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 25 rokmi, 4 - ročný mandát.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1065 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 42 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 32.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 18 – 21. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 20.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 83,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 24
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 20

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 2,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,4%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 59 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 29 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 8 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 27,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 107,2% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 1.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 662 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 88 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 75% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 12
 • Počet potvrdených odvolaní – 9

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 28 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 13 prípadov. Priemer bol 238.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 104,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Účasť na zasadnutí Trestnoprávneho kolégia KS BB: 25.04.2013–26.04.2013 – 2 dni; 21.10.2013–22.10.2013 – 2 dni
 • 2013 – agenda T – z dôvodu nadmernej zaťaženosti senátu zastavený nápad od 01.11.2013 do 31.12.2013 (Dodatok č.7 k Rozvrhu práce na rok 2013, Spr.902/2013)
 • 2013 – agenda T – z dôvodu nadmernej zaťaženosti senátu zastavený nápad od 01.11.2013 do 31.12.2013 (Dodatok č.7 k Rozvrhu práce na rok 2013, Spr.902/2013)
 • 2012 – Účasť na zasadnutí trestnoprávneho kolégia – 2 dni.
 • 2011 – Účasť na 3 seminároch organizovaných Justičnou akadémiou SR.; 2012 – Účasť na zasadnutí trestnoprávneho kolégia – 2 dni.; 2013 – Účasť na zasadnutí Trestnoprávneho kolégia KS BB: 25.04.2013–26.04.2013 – 2 dni; 21.10.2013–22.10.2013 – 2 dni
 • 2011 – Účasť na 3 seminároch organizovaných Justičnou akadémiou SR.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Majetok
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Majetok
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému… Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rodina a mládež
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, P194/1 a iné Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Z189/1,2 Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, P194/1 a iné Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Z208/1,3 Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Z189/1,2 Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, p360/1,2 Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Z20, 221/1,3 Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, p207/1,3 Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P207/1,3 a iné Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Z 200/1 Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, OZZ172/1,2 a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, OZZ172/1,2 a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, T9/2, 219/1,2 Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, z277/1,4 Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, p207/1,3 Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Z208/1,3 a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P212/1 Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, P194/1 a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, z277/1,4 Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P212/2,3 a iné Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.