JUDr. Soňa Vacková

 1. Active judge at the court Krajský súd Nitra, we register 278 hearings and 339 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Nitra, we register 1,088 hearings and 885 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 18 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 995 days in the period and was assigned on average 22 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 25 from 40 possible points and ranked on 214 – 237. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 13.5 out of 15 points
 • Effectivity – 11.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 89.1% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 156
 • Number of Affirmed Decisions – 139

An appeal against the judge's judgements is filed in 14.4% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 1.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 456 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 550 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 95 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 17.3% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 93.2% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 635 days and on average was assigned 49 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 76% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 25
 • Number of confirmed judgements – 19

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 286 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 80 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 11 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 13,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 120% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 29,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 43 – 45. mieste. Za kvalitu získal 10,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 19 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 3x.
 • 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2012 – V agende Cb znížený nápad na 1/2 z dôvodu, že ako hlavná agenda bola vykonávaná agenda K, R, NcKR.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 5x.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 6x.; 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 5x.; 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 3x.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 6x.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2012 – V agende Cb znížený nápad na 1/2 z dôvodu, že ako hlavná agenda bola vykonávaná agenda K, R, NcKR.; 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.

Published judgements

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zmena zverenia do striedavej… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 831,31 Eur s prísl. Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, úhrada za starostlivosť a… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, úpravu výkonu rodičovských… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava styku s maloletým Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, vyporiadanie BSM Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti kúpnej… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 7.500,- eur s… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, vypratanie nehnuteľnosti Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.