JUDr. Soňa Vacková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Nitra, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 60 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 1 088 pojednávaní a 861 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 14 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 995 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 22 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 25 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 214 – 237. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 13.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 11.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 89,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 156
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 139

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 14,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 456 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 550 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 95 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 17,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 93,2% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 635 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 49 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 76% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 25
 • Počet potvrdených odvolaní – 19

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 286 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 80 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 11 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 13,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 120% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 29,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 43 – 45. mieste. Za kvalitu získal 10,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 19 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 3x.
 • 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2012 – V agende Cb znížený nápad na 1/2 z dôvodu, že ako hlavná agenda bola vykonávaná agenda K, R, NcKR.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 5x.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 6x.; 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 5x.; 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 3x.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 6x.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2012 – V agende Cb znížený nápad na 1/2 z dôvodu, že ako hlavná agenda bola vykonávaná agenda K, R, NcKR.; 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ochrana osobnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Pracovné právo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Neúčinnosť právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu majetkovej škody a… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada majetkovej škody a… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Určenie neplatnosti výpovede a vydanie PO Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Neplatnosť právnych úkonov Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, O zaplatenie sumy 2 879,86 eura Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Zriadenie vecného bremena Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Náhradu straty na zárobku Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Vrátenie kúpnej ceny Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.