JUDr. Juraj Valášek

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Bánovce nad Bebravou, evidujeme 1 569 pojednávaní a 1 203 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 4 rokmi.

Indikátory

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2013:

Sudcovi nebola žiadna agenda prideľovaná dominantne. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 143 dní a v priemere mu za 10 dní bolo pridelených 183 prípadov v hlavných agendách.

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 175 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 78 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 93 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 69,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 62,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 3.10. – 4.10.2013 – Celokrajské školenie sudcov, 28.10. – 29.10.2013 – Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní, 30.10.2013 – Rozvod, výška výživného, posudovzanie príjmov rodičov podnikateľov, nardenie 4/09 o vyživovacej povinnosti, BSM
 • 2013 – 3.10. – 4.10.2013 – Celokrajské školenie sudcov, 28.10. – 29.10.2013 – Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní, 30.10.2013 – Rozvod, výška výživného, posudovzanie príjmov rodičov podnikateľov, nardenie 4/09 o vyživovacej povinnosti, BSM

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 220.345,80 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, pokračovací zločin znásilnenia a… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin výtržníctva podľa § 364 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bánovce nad Bebravou
  Sudca – JUDr. Juraj Valášek
  Obžalovaný – Peter Obst
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin nebezpečného vyhrážania Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, osvojenie maloletého dieťaťa Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželststva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného plnoletému dieťaťu Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úpravy práv a povinností k mal.… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, upustenie od výkonu zvyšku trestu… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, prečin nebezpečného vyhrážania Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zločin nedovolenej výroby omam. a… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bánovce nad Bebravou
  Sudca – JUDr. Juraj Valášek
  Obžalovaný – Milan Rác
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, skončenie ochranného liečenia Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, skončenie ochranného liečenia Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obzvlášť závažný zločin… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bánovce nad Bebravou
  Sudca – JUDr. Juraj Valášek
  Obžalovaný – Ľubomír Turek
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin výtržníctva podľa § 364/1 Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krádeže Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bánovce nad Bebravou
  Sudca – JUDr. Juraj Valášek
  Obžalovaný – Peter Poldauf
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úpravy styku Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.