JUDr. Milan Vaľuš

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Vranov nad Topľou, evidujeme 3 904 pojednávaní a 2 659 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 23 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1529 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 17 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 25 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 156 – 178. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 72,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 507
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 367

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 21% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,8%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 302,1 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 173 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 137 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 79,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 224,7% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1081 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 19 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 21.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 367 – 389. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 64,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 280
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 181

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 15,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 284 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 401 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 155 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 38,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 98,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 648 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 147 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 56,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 157
 • Počet potvrdených odvolaní – 88

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 16% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 179 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 184 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 86 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 36,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 113,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 416 – 430. mieste. Za kvalitu získal 4 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Dodatok č. 9/2013 k Rozvrhu práce na rok 2013 pozastavený nápad od 5.11.2013 do 31.12.2013
 • 2013 – 30.10.2013 – 31.10.2013 – Seminár sudcov – Stará Lesná.
 • 2012 – Vykonáva funkciu predsedu okresného súdu.
 • 2011 – Vykon áva funkciu predsedu súdu.; 2012 – Vykonáva funkciu predsedu okresného súdu.; 2013 – Dodatok č. 9/2013 k Rozvrhu práce na rok 2013 pozastavený nápad od 5.11.2013 do 31.12.2013
 • 2011 – Vykon áva funkciu predsedu súdu.
 • 2011 – 14. 10. 2011 – školenie Trenčianske Teplice – Omšenie, 26. 10. 2011 – školenie Trenčianske Teplice – Omšenie; 2013 – 30.10.2013 – 31.10.2013 – Seminár sudcov – Stará Lesná.
 • 2011 – 14. 10. 2011 – školenie Trenčianske Teplice – Omšenie, 26. 10. 2011 – školenie Trenčianske Teplice – Omšenie

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1.354,22- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4051,08,-Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti zmlúv a… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie sumy vo… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného pre… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, čo do zvyšku žaloby Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.080,-Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2302.66 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 520.99 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vydanie PR na sumu… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 10.000,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníctva Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, mimoriadne zvýšenie náhrady… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 396,-Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o vypratanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1476,15,-Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti dohody… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.