JUDr. Beata Vrťová

 1. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 11 pojednávaní a 1 115 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 25 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, exekúcia EX 2471/2015 Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, exekúcia EX 18142/15 Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, exekúcia EX 2058/2015 Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, exekúcia EX 7787/2014 Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, exekúcia EX 2058/2015 Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, exekúcia EX 1605/2015 Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, exekúcia EX 2149/15 Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, exekúcia EX 2521/2015 Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, exekúcia EX 1471/2015 Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, exekúcia EX 17676/14, udelenie… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.