JUDr. Andrea Vyskočová

 1. Active judge at the court Krajský súd Trnava, we register 413 hearings and 586 judgements.
 2. Inactive vice chairman at the court Okresný súd Trnava, we register 1,133 hearings and 806 judgements.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

 • Pedagóg Mgr. Zdeno Vyskoč, Úvtos Hrnčiarovce nad Parnou.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

 • Pedagóg Mgr. Zdeno Vyskoč, Úvtos Hrnčiarovce nad Parnou.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

 • Pedagóg Mgr. Zdeno Vyskoč, ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

 • Pedagóg Mgr. Zdeno Vyskoč, ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 898 days in the period and was assigned on average 22 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 15.5 from 40 possible points and ranked on 601 – 622. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 6.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 71.1% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 135
 • Number of Affirmed Decisions – 96

An appeal against the judge's judgements is filed in 12.3% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 3.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 632 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 239 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 73 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 30.5% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 82.6% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 590 days and on average was assigned 129 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 64,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 57
 • Number of confirmed judgements – 37

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 271 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 271 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 69 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 22,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 76,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 318 – 330. mieste. Za kvalitu získal 7,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – výkon funkcie podpredsedníčky okresného súdu
 • 2013 – 18.–19.2.2013 – 2 dni – Pracovné právo, Zákonník práca, aktuálna rozhodovacia činnosť – poslucháč 22.–23.4.2013 – 2 dni – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností – poslucháč 5.–7.6.2013 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč 16.–17.9.2013 – 2 dni – Profesionálna etika sudcu, krízová komunikácia, rétorika – poslucháč
 • 2012 – z dôvodu výkonu funkcie podpredsedníčky súdu agenda C, Cpr, P prideľovaná v 1/2
 • 2012 – 5.–6.3. 2 dni Technika pojednávania a rozbor procesných modelových situácií poslucháč 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč 12.–13.11. 2 dni Výklad právnych úkonov a následky ich vád poslucháč 29.–30.11. 2 dni Ochrana osobnosti, tlačový zákon poslucháč 10.–11.12. 2 dni Systém prameňov práva EÚ, ich vyhľadávanie a aplikačné vlastnosti (metodologické minimum) poslucháč
 • 2011 – agenda C, P, S prideľovaná v 2/3 z dôvodu výkonu funkcie podpredsedníčky súdu; 2012 – z dôvodu výkonu funkcie podpredsedníčky súdu agenda C, Cpr, P prideľovaná v 1/2 ; 2013 – výkon funkcie podpredsedníčky okresného súdu
 • 2011 – agenda C, P, S prideľovaná v 2/3 z dôvodu výkonu funkcie podpredsedníčky súdu
 • 2011 – 22.3. – 1 deň – Aplikačné problémy OSP, predbežné opatrenia – poslucháč, 3.–4.11. – 2 dni – Právomoc, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí – poslucháč ; 2012 – 5.–6.3. 2 dni Technika pojednávania a rozbor procesných modelových situácií poslucháč 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč 12.–13.11. 2 dni Výklad právnych úkonov a následky ich vád poslucháč 29.–30.11. 2 dni Ochrana osobnosti, tlačový zákon poslucháč 10.–11.12. 2 dni Systém prameňov práva EÚ, ich vyhľadávanie a aplikačné vlastnosti (metodologické minimum) poslucháč ; 2013 – 18.–19.2.2013 – 2 dni – Pracovné právo, Zákonník práca, aktuálna rozhodovacia činnosť – poslucháč 22.–23.4.2013 – 2 dni – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností – poslucháč 5.–7.6.2013 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč 16.–17.9.2013 – 2 dni – Profesionálna etika sudcu, krízová komunikácia, rétorika – poslucháč
 • 2011 – 22.3. – 1 deň – Aplikačné problémy OSP, predbežné opatrenia – poslucháč, 3.–4.11. – 2 dni – Právomoc, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí – poslucháč

Published judgements

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Konkurz
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Konkurz
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Konkurz
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 170.610,- Kč s… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.884,15 € s prísl. Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.884,15 € s prísl. Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 42.900,- € s prísl. Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.054,49 € s prísl. Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie popretej pohľadávky Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie popretej pohľadky Hearing was held on

 8. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4.244,21 € s prísl. Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.127,30 € s prísl. Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 10.000 € s prísl. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.