JUDr. Andrea Vyskočová

 1. Aktívna podpredsedníčka na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 1 133 pojednávaní a 806 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

 • Pedagóg Mgr. Zdeno Vyskoč, Úvtos Hrnčiarovce nad Parnou.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

 • Pedagóg Mgr. Zdeno Vyskoč, Úvtos Hrnčiarovce nad Parnou.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

 • Pedagóg Mgr. Zdeno Vyskoč, ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

 • Pedagóg Mgr. Zdeno Vyskoč, ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 898 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 22 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 15.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 601 – 622. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 6.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 71,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 135
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 96

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 632 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 239 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 73 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 30,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 82,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 590 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 129 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 64,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 57
 • Počet potvrdených odvolaní – 37

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 271 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 271 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 69 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 22,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 76,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 318 – 330. mieste. Za kvalitu získal 7,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – výkon funkcie podpredsedníčky okresného súdu
 • 2013 – 18.–19.2.2013 – 2 dni – Pracovné právo, Zákonník práca, aktuálna rozhodovacia činnosť – poslucháč 22.–23.4.2013 – 2 dni – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností – poslucháč 5.–7.6.2013 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč 16.–17.9.2013 – 2 dni – Profesionálna etika sudcu, krízová komunikácia, rétorika – poslucháč
 • 2012 – z dôvodu výkonu funkcie podpredsedníčky súdu agenda C, Cpr, P prideľovaná v 1/2
 • 2012 – 5.–6.3. 2 dni Technika pojednávania a rozbor procesných modelových situácií poslucháč 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč 12.–13.11. 2 dni Výklad právnych úkonov a následky ich vád poslucháč 29.–30.11. 2 dni Ochrana osobnosti, tlačový zákon poslucháč 10.–11.12. 2 dni Systém prameňov práva EÚ, ich vyhľadávanie a aplikačné vlastnosti (metodologické minimum) poslucháč
 • 2011 – agenda C, P, S prideľovaná v 2/3 z dôvodu výkonu funkcie podpredsedníčky súdu; 2012 – z dôvodu výkonu funkcie podpredsedníčky súdu agenda C, Cpr, P prideľovaná v 1/2 ; 2013 – výkon funkcie podpredsedníčky okresného súdu
 • 2011 – agenda C, P, S prideľovaná v 2/3 z dôvodu výkonu funkcie podpredsedníčky súdu
 • 2011 – 22.3. – 1 deň – Aplikačné problémy OSP, predbežné opatrenia – poslucháč, 3.–4.11. – 2 dni – Právomoc, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí – poslucháč ; 2012 – 5.–6.3. 2 dni Technika pojednávania a rozbor procesných modelových situácií poslucháč 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč 12.–13.11. 2 dni Výklad právnych úkonov a následky ich vád poslucháč 29.–30.11. 2 dni Ochrana osobnosti, tlačový zákon poslucháč 10.–11.12. 2 dni Systém prameňov práva EÚ, ich vyhľadávanie a aplikačné vlastnosti (metodologické minimum) poslucháč ; 2013 – 18.–19.2.2013 – 2 dni – Pracovné právo, Zákonník práca, aktuálna rozhodovacia činnosť – poslucháč 22.–23.4.2013 – 2 dni – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností – poslucháč 5.–7.6.2013 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč 16.–17.9.2013 – 2 dni – Profesionálna etika sudcu, krízová komunikácia, rétorika – poslucháč
 • 2011 – 22.3. – 1 deň – Aplikačné problémy OSP, predbežné opatrenia – poslucháč, 3.–4.11. – 2 dni – Právomoc, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí – poslucháč

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Konkurz
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Zmenky
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 170.610,- Kč s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.884,15 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.884,15 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 42.900,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.054,49 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie popretej pohľadky Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4.244,21 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.127,30 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 10.000 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.