JUDr. Slávka Zborovjanová

 1. Active judge at the court Krajský súd Košice, we register 639 hearings and 609 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Košice II, we register 757 hearings and 696 judgements.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 2 and delays prior to case assignment 2.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 658 days and on average was assigned 119 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 52% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 102
 • Number of confirmed judgements – 53

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 13,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 423 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 305 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 179 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 50,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 96% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 13,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 663 – 669. mieste. Za kvalitu získal 3,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 10 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2011 – Školenie – 2 dni
 • 2011 – Školenie – 2 dni

Published judgements

 1. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť skončenia pracovného… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti právneho… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu nemajetkovej ujmy Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, 9.286,50 EUR s prísl. Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 906,49 EUR s prísl. Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 229,08 EUR s prísl. Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatné skončenie pracovný… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.758,48 EUR s prísl. Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 6.106,70 EUR s prísl. Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie rozhodcovského… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť závetu Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.