JUDr. Jozef Zlocha

 1. Active judge at the court Krajský súd Banská Bystrica, we register 279 hearings and 547 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Brezno, we register 783 hearings and 1,067 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 14 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 617 days and on average was assigned 209 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 72,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Number of appellate judgements – 61
 • Number of confirmed judgements – 44

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 210 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 159 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 58 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 33,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 75% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 219 – 232. mieste. Za kvalitu získal 8,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 15 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 07.10.2013–08.10.2013 – seminár (2 dni) "Právo na súdnu ochranu–aktuálna judikatúraÚS SR v praxi" 09.10.2013 – seminár (1 deň) "Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadenie 4/2009 o vyživovacej povinnosti, BSM)"
 • 2012 – 01.10.2012 – seminár (1 deň) – "Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civilný úsek – 2.časť"
 • 2011 – Účasť na 2 seminároch organizovaných Justičnou akadémiou SR.; 2012 – 01.10.2012 – seminár (1 deň) – "Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civilný úsek – 2.časť"; 2013 – 07.10.2013–08.10.2013 – seminár (2 dni) "Právo na súdnu ochranu–aktuálna judikatúraÚS SR v praxi" 09.10.2013 – seminár (1 deň) "Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadenie 4/2009 o vyživovacej povinnosti, BSM)"
 • 2011 – Účasť na 2 seminároch organizovaných Justičnou akadémiou SR.

Published judgements

 1. Uznesenie – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Vydržanie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Odmietajúce odvolanie
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 3.974,03 € s prísl. Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie výživného Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 5 141,36 Eur s prísl. Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 5 934,62 Eur s… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava výkonu rodičovských… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva a úprava… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1475,15eur s prísl. Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1071,69 Eur sprísl. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.